LATO W TWIERDZY I spotkanie

10.07.2017 Blok Koszarowy i Fosa