Akcja sadzenia drzew przez działkowców

19.04.2017 ul.Kościuszki i W.Polskiego