77. rocznica deportacji Polaków na Sybir

9.02.2017 Kotla