Wygaszenie Technikum nr 6

6.02.2017 SAesja Rady Powiatu