W Hołdzie ofiarom Stanu Wojennego

13.12.2016 Głogów