Uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

07.10.2021 OSP KOTLA Gmina Kotla