Wieńce Dożynkowe - Święto Plonów w Dalkowie

31.08.2021 Gmina Gaworzyce