XV edycja "W cieniu kolegiaty"

15.08l.2021 Plac Koelgiacki