Polska Policja wzięła udział w Renegade/Sarex 21

17 do 21 maja 2021