Pożar budynku wielorodzinnego w Dzikowie

21.03.2021 Gmina Gaworzyce