Zderzenie na skrzyżowaniu

5.10.2020 ul. Wojsla Polskiego