Przywitali nowy rok szkolny

01.09.2020 Zespoł Szkolno-Przedszkolnego w Kotli