Wypadek z udziałem 3 samochodów

27.06.2020 DW 329 Jerzmanowa-B±dzów