Zakorkowany Głogów

21.05.2020 Rondo Konstytucji 3 Maja