Esplozja na Oriona , ładunki wybuchowe

25.03.2020 Głogów