XIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego uczniów klas I - III

5.03.2020 SP w Jerzmanowej