Jubileusz 50-lecia małżeństwa

5.02.2020 Urząd Miasta Głogów