Uczniowie klas mundurowych mianowani

4.02.2020 ZS im. Jana Wyżykowskiego