80. rocznica deportacji Polaków na Syberię

4.02.2020 Gmina Kotla