Grodowieckie Ostatki

02.02.2020 Sanktuarium w Grodowcu