Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

28.11.2019 Ratusz w Głogowie