Święto Niepodległości w Głogowie

11.11.2019 Pomnik Dzieci Głogowskich