Jubileusz 15-lecia Zespołu Ludowego Chaber

5.10.2019 Gmina Żukowice