Jubileusz 35-lecia Domu Pomocy Społecznej \"Magnolia\"

3.10.2019 MOK Głogów