Gminne zawody strażackie Gminy Jerzmanowa

09.09.2019 Boisko Jaczów