Symfonię Pokoju 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

1.09.2019 Kolegiata