Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy w OSP Kotla

28.08.2019 Gmina Kotla