XXVI Przeglądów Zespołów Ludowych i Folklorystycznych

8.06.2019 Jaczów