Niedziela na placu festynowym

2.06.2019 Dni Głogowa