Wypadek w Jerzmanowej

31.05.2019 Jerzmnaowa DW 329