Ule częścią ścieżki edukacyjnej

23.05.2019 Plac przy Centrum Informacji Turystycznej