Autokar w ogniu koło Jerzmanowej

18.04.2019 DW 329 Jerzmanowa