Przemarsz wojsk ulicami Głogowa w 74 rocznicę walk o miasto

7.04.2019 Głogów