Sekcja GIM TV na warsztatach w ramach Filmoteki Szkolnej

31.03.2019 Centrum Technologii Audiowizualnych Wroc³aw