Uczniowie klas mundurowych mianowani na wyższe stopnie

29.03.2019 ZS J.Wyżykowskiego Głogów