Złote Gody 50-lecie pożycia małżeńskiego

22.03.2019 Ratusz