Święto Szkoły Kawalerów Orderu

22.03.2019 SP 12 Głogów