Grodowieckie ostatki

27.01.2019 Sanktuarium w Grodowcu