Zaprzysiężenie nowej Rady Miejskiej w Głogowie

21.11.2018 Sala Rajców Głogów