Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych

16.10.2018 Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Liszta