Jubileusz 20 - lecia Powiato wego Środowiskowego Dom u Samopomocy

27.09.2018 MOK Głogów