Jubileusz 30-lecia II Liceum Ogólnokształcącego

22.09.2018 MOK Głogów