Akcja wydobycia 250 kg bomby z dna Odry

9.08.2018 Głogów