V Jarmark Kupiecki w Gaworzycach

8.07.2018 Gaworzyce