Generalny remont hali w Grębocicach

5.07.2018 Grębocice