Uroczyste Podsumowanie Osiągnięć Uczniów klas IV – VII.

19.06.2018 SP nr3