73 Rocznica zakończenia walk II Wojny Światowej w Europie

8.05.2018 Park Sapera Głogów