XX Kolacja w remizie

10.04.2018 Gmina Kotla - Grochowice