Tak Głogów witał Mikołaja

6.12.2017 RYnek Starego Miasta