Nowy chodnik w Moszowicach

17.11.2017 Gmina Kotla